Predavanja za predmet Elektromotorni pogoni – Elektrotehnički fakultet, Beograd

Link za prijavljivanje za MS Teams - Predavanja u prvoj nedelji će biti održana po objavljenom rasporedu.

Organizacija predmeta (PDF, 412kB, 27.2.2021.)

Elektromotorni pogoni - uvod (PPT 6,78 MB, PDF 2,54 MB, 10.2.2020.)

Zagrevanje motora  (PPT 2,81 MBPDF 1,13MB, 27.2.2017.)

Elektromotorni pogon kao dinamički sistem (PDF, 735kB 5.4.2021.)

Elektromotorni pogoni sa nezavisno pobuđenim jednosmernim motorima - statika ( PDF 2,92 MB, 5.4.2021.)

Elektromotorni pogoni sa nezavisno pobuđenim jednosmernim motorima - kočenje (PDF 1,335 MB, 5.4.2021.)

Elektromotorni pogoni sa nezavisno pobuđenim jednosmernim motorima - dinamika (PDF 1,5 MB, 5. 4.2021.)

Aktuatori u jednosmernom pogonu ( PDF 3,1MB, 12.04.2021.)

Elektromotorni pogon sa asinhronim motorom (PPT 1,59 MB, PDF 995kB, 23.12.2015.)

Uticaj karakterističnih veličina i parametara na karakteristike motora (PPT 871 kB, PDF 803kB, 17.11.2017.)

Kočenje asinhronog motora (PPT 879 kB, PDF 677kB, 3.5.2018.)

Elektromotorni pogon sa trofaznim asinhronim motorom - dinamika (PPT 6,9MB, PDF 2,97MB, 13.5.2019.)

Aktuatori u pogonu sa asinhronim motorom (PPT 876kB, PDF 433kB, 6.5.2019.)

Vektorski upravljan asinhroni motor (PPT 720kB, PDF 378kB, 21.5.2018.)

-