Početna strana

Kontakt

O Laboratoriji

Slike iz Laboratorije

Hronologija razvoja

Saradnici

Obaveštenja za studente

Predavanja

Elektromotorni pogoni

Regulacija elektromotornih pogona

Energetski efikasni elektromotorni pogoni

Višemotorni pogoni

Upravljanje elektromotornim pogonima

Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

Lab. vežbe / Praktikumi

Kalendar

Elektromotorni pogoni

Regulacija elektromotornog pogona

Upravljanje elektromotornim pogonima

Laboratorijski simulator opterećenja

Optimizacija gubitaka asinhronog motora u pogonu sa skalarnom i vektorskom kontrolom

Izabrani zadaci u MathCad-u ili MatLab-u

Domaći zadaci

Elektromotorni pogoni

Upravljanje EMP

Regulacija pogona

Ispiti i kolokvijumi

(Beograd)

Zadaci i rešenja

Rezultati

Istraživanja

Saradnja

Stručna praksa

ABB nagrada

PLC+ radionica

Reference

Literatura   

Radovi