Rezultati ispita iz Elektromotornih pogona održanog,
12.2.2021.

Maksimalan broj poena na ispitu je 10.

Ime i prezime

Br. indeksa

Ostvareni broj poena

UKUPNO poena

 

Ocena

 

Napomena

1.
zadatak

1. t. pitanje

2.
zadatak

2. t. pitanje

Dušan Backović

57/10

1,55

1

2,7

1,5

6,75

7

Katarina Ćeranić

552/16

/

/

/

/

/

5

Obavezan dolazak na uvid u radove.

 

 

Zadaci se mogu videti u petak, 19.2.2021. od 12:00 – 12:30, u kancelariji 23.

 

 

 

Rezultati ispita iz Upravljanja elektromotornih pogona održanog,
8.2.2021.

Maksimalan broj poena na ispitu je 10.

Ime i prezime

Br. indeksa

Ostvareni broj poena

UKUPNO poena

 

Ocena

1.
zadatak

1. t. pitanje

2.
zadatak

2. t. pitanje

Miloš Pivaš

107/15

1,5

2

0

0

3,5

5

Đorđe Maljković

256/17

0,1

0,3

0

0

0,4

5

Emilija Marjanović

279/17

2,1

1,2

1,7

0,05

5,05

6

 

Zadaci se mogu videti u petak, 12.2.2021. od 14:30 – 15:00, u kancelariji 23.

 

Rezultati II kolokvijuma iz Regulacije elektromotornih pogona održanog,
9.2.2021.

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 5.

Uslov da biste položili ispit je minimum 2,5 poena na svakom kolokvijumu.

Ime i prezime

Br. indeksa

Ostvareni broj poena

UKUPNO poena

 

Ocena

2.
zadatak

2. t. pitanje

Miloš Brdarević

601/15

2,5

1,6

4,1

10

Jovana Plavšić

315/16

1,5

0,5

2

5

Kristina Ilić

482/16

1,3

1,2

2,5

6

Aleksandar Nikolov

500/16

1,3

1,2

2,5

7

Aleksandra Milić

142/17

2,01

2

4,01

10

Marina Stokić

146/17

2,8

1,7

4,5

10

Nikola Kijanović

218/17

1,9

2

3,9

10

Tomislav Stepanović

794/17

2,6

0

2,6

6

 

Zadaci se mogu videti u četvrtak, 11.2.2021. od 10:00 – 10:30, u kancelariji 23.

 

 Rezultati I kolokvijuma iz Regulacije elektromotornih pogona,
19.1.2021.

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 5.

Ime i prezime

Br. indeksa

Ostvareni broj poena

UKUPNO poena

1.
zadatak

1. t. pitanje

Anđelka Arsić

237/16

2,99

2

4,99

Jovana Plavšić

315/16

2,99

2

4,99

Kristina Ilić

482/16

2,7

0,7

3,4

 

Rezultati II kolokvijuma iz Regulacije elektromotornih pogona,
19.1.2021.

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 5.

Ime i prezime

Br. indeksa

Ostvareni broj poena

UKUPNO poena

2.
zadatak

2. t. pitanje

Miloš Brdarević

601/15

0,7

0

0,7

Dušan Đurašković

413/16

3

2

5

Aleksa Cerović

644/16

2

2

4

Aleksandra Milić

142/17

0,5

1,6

2,1

Nikola Kijanović

218/17

1,2

1

2,2

Aleksandar Vuksanović

346/17

3

2

5

Vladimir Antušević

397/17

2

2

4

Predrag Savić

476/17

2,2

1

3,2

Tomislav Stepanović

794/17

0,2

0

0,2

 

Zadaci se mogu videti u utorak, 26.1.2021. od 10:00 – 10:30, u kancelariji 77.