Za pravilan prikaz naših latiničnih slova, potrebno je podesiti kodiranje na „Windows-1250“.

Uputstva i materijali za pripremu laboratorijskih vežbi za predmete:

Elektromotorni pogoni (I i II vežba)

Praktikum iz elektromotornih pogona (III, IV, V i VI vežba)

 

I vežba

a) Radni režimi pogona sa jednosmernim motorom

b) Upravljanje pogonom sa jednosmernim motorom

II vežba

a) Radni režimi pogona sa asinhronim motorom

b) Upravljanje pogonom sa asinhronim motorom

III vežba

Primena industrijskog regulisanog ispravljača za upravljanje pogonom sa jednosmernim motorom.

1. Uputstvo za pripremu vežbe

2. Električne šeme laboratorijske postavke

3. Uputstvo za upotrebu korišćenog pretvarača (na engleskom)

4. Uputstvo za korišćenje softvera DriveWindow (na engleskom)

5. Prikaz mogućnosti softvera DriveWindow (na srpskom)

6. Upravljački blok dijagram pogona (deo iz 3)

7. Uputstvo za korišćenje lokalnog upravljačkog panela (deo iz 3)

IV vežba

Primena industrijskog pretvarača učestanosti za upravljanje pogonom sa asinhronim motorom.

1. Uputstvo za pripremu vežbe

2. Detaljno uputstvo za upotrebu korišćenog pretvarača (na engleskom)

3. Uputstvo za izbor pretvarača (na engleskom)

4. Pregled parametara pretvarača (na engleskom)

V vežba

Vektorsko upravljanje asinhronim motorom:

1. Uputstvo za pripremu vežbe

VI vežba

Elektromotorni pogon kao racionalan i efikasan potrošač električne energije -

Ispitivanje mogućnosti za uštedu energije u pogonu sa pumpom promenom brzine radnog kola pumpe

1. Uputstvo za pripremu vežbe

2. Detaljno uputstvo za upotrebu korišćenog pretvarača (na engleskom)

3. Uputstvo za podešavanje parametara korišćenog pretvarača (na engleskom)

4. Uputstvo za korišćenje softvera MCT 10 (na engleskom)

5. Osnovni podaci o korišćenoj pumpi (na engleskom)

  

Program za simulaciju VisSim (zip, 36MB) – Licenca za studente ETF-a.

 

Tehnička dokumentacija laboratorijske postavke u Lab.20 (PDF, 25 strana, 1,2 MB - izradio Ilija Mihailović, student doktorskih studija)

Tehnička dokumentacija laboratorijske postavke u Lab.19 (PDF, 21 strana, 892 kB - izradio Jovan Živković, student master studija)