O Laboratoriji

 

Laboratorija za elektromotorne pogone smeštena je u dve male i skromne prostorije 22 i 20, koje se nalaze u podrumu Fakulteta.

U Laboratoriji se održavaju vežbe iz predmeta Elektromotorni pogoni za studente četvrte godine Energetskog odseka, i iz predmeta Regulacija elektromotornih pogona za studente pete godine Energetskog odseka. Studenti četvrte godine sa smera Elektroenergetski sistemi vežbaju u zimskom semestru, ukupno 4 vežbe, a studenti sa smera Energetski pretvarači i pogoni vežbaju u letnjem semestru, ukupno 8 vežbi. Vežbe iz Regulacija elektromotornih pogona čini ukupno 5 vežbi.

 U okviru vežbi studenti imaju priliku da:

Pored laboratorijskih vežbi u Laboratoriji se rade semestralni radovi u okviru ispita iz Regulacija elektromotornih pogona. Kroz ove radove studenti kroz praktični rad mogu da produbljuju svoja znanja iz oblasti električnih pogona i regulacije pogona.
Kako se oblast elektromotornih pogona proučava u završnim godinama studija, prirodno je da se u okviru Laboratorije radi veliki broj diplomskih radova. Mnogi od ovih diplomskih radova omogućili su da se formira oprema za vežbe, kao i same vežbe koje se sada rade u Laboratoriji.
Laboratorija za elektromotorne pogone omogućava i studentima poslediplomskih studija da praktično, kroz eksperimente proširuju svoja znanja. Eksperimentalni rad u Laboratoriji rade studenti u okviru sledećih predmeta na poslediplomskim studijama, Specijalna poglavlja iz elektromotornih pogona, Pogoni sa motorima jednosmerne struje, Pogoni sa motorima naizmenične struje i Višemotorni eletrični pogoni.
U Laboratorij su urađeni i eksperimentalni delovi nekoliko magistarskih i doktorskih radova.
I pored velikog opterećenja u radu sa studentima u Laboratoriji se uspešno obavlja i istraživački rad. Saradnici Laboratorije uz pomoć diplomaca, poslediplomaca i doktoranata istražuju savremene pogone, i razvijaju nove koncepte pogona i upravljanja pogonima.
Saradnici Laboratorije su bili nosioci jednog Inovacionog projekta, i jednog Strateškog tehnološkog projekta kod Ministarstva za nauku i tehnologiju. U toku je rad na projektu u okviru Grupe strateških projekta energetske efikasnosti, koji takođe finansira Ministarstvo.
Držeći se gesla «da je praksa nepogrešivi procenitelj stečenih znanja» saradnici Laboratorije veliku pažnju posvećuju radu na praktičnim problemima, u okviru saradnje sa drugim radnim organizacijama, i firmama. Radeći projekte komleksnih pogona, kao novih, tako i u okviru revitalizacije postojećih. Svi ovi projekti se po pravilu realizuju do samog kraja, odnosno završavaju se puštanjem pogona u rad. Pored ovoga, saradnici Laboratorije učestvuju u rešavanju posebnih, neobičnih i složenih problema iz inženjerske prakse, u oblastima industrijskih procesa, automatizacije i upravljanja, energetske elektronike, itd. Laboratorija ima dobru saradnju sa nizom firmi, međutim posebno treba istaći Danfoss, Fabriku kartona „UMKA, i R.D.A.&Co., koji su i veliki donatori Laboratorije, kako u opremi, tako i u novcu.
Pored dragocenog iskustva i saznaja koja se na ovaj način stiču, saradnja sa subjektima van Fakulteta je omogućila i opremanje Laboratorije i u teškim vremenima.