Izabrani zadaci iz Zbirke zadataka za Elektromotorne pogone
rešeni u MathCad-u ili MatLabu

Preuzmite fajlove sa rešenjima zadataka pomoću linkova u nastavku (desni klik, „Save Target As…).

Nakon snimanja MathCad fajla na lokalnom diku, treba promeniti ime fajla („ekstenziju“) tako da umesto „.xml“ piše „.xmcd“. Tek nakon toga će fajlovi moći da se otvore u MatCad-u.

Oni koji nemaju MathCad, mogu preuzeti DEMO verziju, ili pogledati priložene PDF fajlove.

5. zadatak, simulacioni model za prvi deo (a) (PDF) i drugi deo (b) (PDF).

6. zadatak. (PDF). Motor jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom …

Simulacioni model za 6. zadatak (PDF).

34. zadatak. (PDF). Motor jednosmerne struje pokreće bubanj dizalice preko vrlo dugačkog vratila…

35. zadatak. (PDF). Dva motora jednosmerne struje sa stalnim magnetima kruto su mehanički spregnuta i pokreću…

76. zadatak. (PDF). Elektromotorni pogon sačinjavaju jedan asinhroni i jedan jednosmerni motor sa nezavisnom pobudom i reaktivno opterećenje…

84. zadatak. (PDF). Dva ista motora jednosmerne struje …

106. zadatak. (PDF). Dva asinhrona motora direktno su spregnuta i pokreću opterećenje čiji je momenat linearna funkcija brzine…

Modifikovan 106. zadatak. (PDF). Motori iz zadatka 106 nisu paralelno vezani na jedan invertor, već imaju zasebne frekventne pretvarače. Kako treba podesiti učestanosti da motori pokreću opterećenje, a da pri tome raspodela opterećenja bude srazmerna nominalnim momentima motora?