Domaći zadatak za predmet Upravljanje elektromotornim pogonima

Tekst PRVOG domaćeg zadatka.

Simlacioni blok dijagram (R2018a)

Simulacioni blok dijagram (R2013a)

Script za inicijalizaciju (Init.m)

--------------------------------------------

Tekst DRUGOG domaćeg zadatka