Domaći zadaci za predmet Regulacija elektromotornih pogona

 

 

Tekst domaćeg zadatka 2020

 

Script za inicijalizaciju (Init.m)

 

Simulacioni blok dijagram (R2013a)