Predavanja za predmet Višemotorni pogoni

 

1 Uvod – PDF (1,71MB, 23 strane, 11.2.2020.)

2 Pregled – PDF (3,43MB, 32 strane, 10.3.2017.)

3 VMP sa krutom mehaničkom vezom pogonskih vratila – PDF (1,5MB, 26 strana, 17.03.2017.)

4 VMP sa elastičnom mehaničkom vezom pogonskih vratila – PDF (2,63MB, 47 strana, 31.3.2017.)

5 Tangentni premotač kartona – PDF (1,91MB, 31 strana)

6 Pogon transportera sa gumenom trakom – PDF (4,05MB, 27 strana)

7 VMP sa viskoznom osobinom mehaničke veze pogonskih vratila – PDF (2,07MB, 33 strane)