Predavanja za predmet Regulacija elektromotornih pogona – Elektrotehnički fakultet, Beograd

Organizacija predmeta (PDF 123kB – 1.10.2019.)

Regulacija pogona Uvod (PDF 148kB - 2.10.2018.)

Kvalitet sistema automatskog upravljanja (PDF 1,47MB - 17.11.2020.)

Parametarska sinteza regulatora (PDF 1,6MB - 25.10.2019.).

Regulisani pogoni sa mašinama za jednosmernu struju (PDF 3,3MB – 20.11.2020.)
Zahvaljujemo se koleginici Jovani Gluščević na ukazanoj grešci.

Regulisani elektromotorni pogoni sa asinhronim motorom - skalarno upravljanje (PDF 1,19MB - 15.11.2019.)

Regulisani elektromotorni pogoni sa asinhronim motorom – vektorsko upravljanje (PDF 1,58MB - 8.12.2020.)

Direktna kontrola momenta - DTC (PDF 1,29 MB – 21.12.2018.)

Merenje u regulisanim elektromotornim pogonima (PDF 2MB)

Merenje brzine regulisanog elektromotornog pogona (PDF 732kB)

 

Zadatak za samostalni rad (domaći)