EMP5 koji sija72.jpgMIKA_logo.JPGMOGUĆNOSTI
ZA REALIZACIJU STUDENTSKE PRAKSE

        Studenti koji su stekli osnovna znanja polaganjem ispita iz predmeta elektromotorni pogoni i imaju želju da se dalje usavršavaju u ovoj oblasti, pored izbornih predmeta na diplomskim i master studijama, imaju mogućnost da svoju studentsku praksu obave u kompaniji MIKA Engineering (http://mika.lu/en/).

         MIKA Engineering uspešno posluje već 25 godina u oblasti industrijske automatizacije. Kompanija je zainteresovana da sarađuje sa Elektrotehničkim fakultetom, u smislu organizacije studentske prakse, sa namerom da na taj način podrži sticanje praktičnih znanja i veština u oblasti u kojoj posluje. Na taj način se studentima omogućuje primena stečenih znanja u praksi, razvoj karijere i orijentacija ka budućem zanimanju.

         U toku obavljanja studentske prakse, svaki student ima industrijskog mentora, lice zaposleno u Kompaniji koje poseduje odgovarajuće kvalifikacije, znanje i iskustvo i koji ima obavezu da vrši monitoring studentske prakse na način predviđen Ugovorom između Elektrotehničkog fakulteta i Kompanije MIKA Engineering.

         Ova mogućnost za realizaciju studentske prakse namenjena je studentima koji imaju interes da steknu praktična znanja i veštine iz oblasti elektromotornih pogona i industrijske automatizacije, da steknu poslovne kontakte i tako povećaju svoje šanse za kasnije zapošljavanje. Zahvaljući vrlo uspešnoj i dugogodišnjoj saradnji koju Laboratorija za elektromotorne pogone ima sa Kompanijom MIKA Engineering, zainteresovani studenti mogu dalje nastaviti rešavanje praktičnih problema u okviru izrade semestralnih, diplomskih i master radova iz izbornih predmeta iz oblasti elektromotornih pogona (energetski efikasni elektromotorni pogoni, višemotorni pogoni i regulacija elektromotornih pogona).

         Potrebno je da se zainteresovani studenti obrate jednom od predmetnih nastavnika, doc. Milanu Bebiću ili doc. Leposavi Ristić, lično (svakog radnog dana od 10 do 17h) ili slanjem mejla na adresu leposava.ristic@etf.rs.