ABB_Logo.jpg

Nagrada za studenta koji je ostvario najbolji uspeh na grupi predmeta iz Elektromotornih pogona

 

ABB je vodeća svetska kompanija u oblasti energetike i industrijske automatike, koja svojim tehnologijama pomaže korisnicima u efikasnijem korišćenju električne energije, u povećanju industrijske produktivnosti i smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu.

Svake godine ova kompanija obezbeđuje nagradu za studenta koji je ostvario najbolji uspeh na grupi predmeta iz Elektromotornih pogona, koja se sastoji od plaćenog putovanja i obuke za frekventne pretvarače, a izvodi se u sedištu ABB-a u Finskoj.

Do sada su nagradu dobili sledeći studenti:

1. Spasoje Mirić, student doktorskih studija na modulu Energetska pretvarači i pogoni.

2. Novica Paramentić, student master studija na modulu Energetska efikasnost.

3. Milan Utvić, student master studija na modulu Energetska efikasnost.

4. Radovan Ilić, student master studija na modulu Energetska efikasnost.

5. Nikola Vojvodić, student master studija na modulu Energetska efikasnost.

 

ABB nagrada.jpg